Dine & Drink WordPress主题,是一款餐饮美食主题,主题特点:3 菜单布局,5个布局,6个颜色,2个首页幻灯片,高级头部选项,简码,高级主题选项,提供演示数据和说明文档等

Dine & Drink wordpress主题模板演示地址:

演示地址

Dine & Drink v1.1.3 wordpress主题模板下载地址[完整版][大小:22.86 MB]:

百度网盘下载地址