Eris WordPress主题,杂志主题。主要特点: 自适应设计,无限的配色方案, 7个页面模板,50+背景图案,搜索引擎优化,17个自定义小工具等功能。

Eris WordPress主题演示地址:

http://demo.wellthemes.com/eris/

Eris v1.0.4 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:3.5 MB]

Eris v1.0.4 WordPress主题免费下载 [百度网盘]