Gala GoMarket Magento主题,兼容Magento 1.7.0.0, 1.7.0.1, 1.7.0.2,自适应时尚的购物商城主题。特点:内置主题框架允许你设置不同的布局风格, 可视化内容编辑器, 完全自定义颜色、文字、板式和风格,高级分层导航,高级CMS 静态块小工具,产品云放大,热销产品、推荐产品、高级新产品小工具、轮播幻灯片小工具等,Ajax添加到购物车等等。

Gala GoMarket Magento主题演示地址

演示地址

Gala GoMarket v1.0.9 Magento主题下载地址[完整版][文件大小:177 MB]

Gala GoMarket v1.0.9 Magento主题免费下载

Gala GoMarket v1.0.8 Magento主题下载地址[仅主题文件][文件大小:21.4 MB]

Gala GoMarket v1.0.8 Magento主题免费下载 [百度网盘]