Gala TitanShop Magento主题,兼容Magento 1.9.x ,特点:完全自适应(响应式布局)和Retina 支持,Bootstrap CSS 3.,主题选项框架,可视化页面编辑,拖拽Mega 菜单搭建,高级层导航,EM Multi Deal Pro集成,悬停缩略图,高级CMS静态块,Ajax 新产品小工具,轮播,标签,提供快速安装包和说明文档。

Gala TitanShop Magento主题演示地址

主题演示地址

Gala TitanShop v1.0 Magento主题下载地址[完整版][大小 121.62 MB]

百度网盘下载地址