Getmakeup Magento购物商城主题模板,一个化妆品Magento模板,首页是滑块和视频展示,支持Magento 1.4,适合化妆品产品网上购物商城网站。

主题模板缩略图:

getmakeup magento theme

getmakeup magento theme

模板的主要特点:

  • 首页特色滑块和画廊
  • 齐全的网上商店的页面
  • 简洁,优雅的和易于编辑页眉和页脚
  • 包括详细的说明文件、主题文件

Getmakeup Magnto主题模板演示地址:

http://getmakeup.wizardthemes.com/

Getmakeup Magento主题模板下载地址 [文件大小:7.35 MB]:

Getmakeup Magento主题模板下载 [本地下载]