Goodnex Drupal 7主题,一个企业主题。主要特点:全宽和盒子布局,无限颜色,HTML5和CSS3,完全自适应各种设备浏览,3合一作品展示,Mega幻灯片模块,可筛选的作品展示,演示数据等。

Goodnex Drupal 7主题演示地址:

演示地址

Goodnex Drupal 7主题下载地址:[完整版][文件大小:43.5 MB]

Goodnex Drupal 7主题免费下载