JA Droid Joomla! 商业主题模板,是一个joomlart平台开发的家居酒店模板,5种颜色方案,适合家居企业、酒店饭店、商务地产等网站。

模板缩略图:

JA Droid joomla template

JA Droid joomla template

JA Droid Joomla主题演示地址:

http://www.joomlart.com/demo/#templates.joomlart.com/ja_droid

JA Droid Joomla 1.7 [V1.2] 主题下载地址[文件大小:15.72 MB] :

The Droid Joomla主题免费下载 [115网盘下载]