JSN Nuru Joomla模板,是一款电子商务、购物商城模板,兼容 Joomla 2.5 & 3.2,模版特点:自适应设计,HTML5+CSS3, 基于MijoShop 购物系统,14国语言支持,K2 & Kunena支持,40+模块位置,SEO。主流浏览器兼容,提供快速安装包。

JSN Nuru Joomla 模板演示地址:

演示地址

JSN Nuru Joomla 模板下载地址:[完整版][大小:94.9 MB]

JSN Nuru Joomla 模板免费下载地址