Kickstart WordPress主题,是一款商务、企业主题,主题特点:自适应和视网膜支持,宽和窄布局可选,一键设置全局风格,简码搭建,谷歌字体合集,文章格式支持,多个博客布局,无限侧边栏,无限颜色,分页导航设置,自定义背景等。

Kickstart wordpress主题模板演示地址:

演示地址

Kickstart v2.2 wordpress主题模板下载地址[大小:5.2 MB][完整版]:

Kickstart v2.2 wordpress主题模板免费下载

Kickstart v1.1.3 wordpress主题模板下载地址[大小:5.2 MB][完整版]:

Kickstart v1.1.3 wordpress主题模板免费下载