Koyorest WordPress主题,一个餐厅、餐饮主题。主要特点:自适应各种设备和Retina 支持,单页和多页支持,12个预置颜色和布局,简码搭建,Ajax 联系表单,小工具支持,WooCommerce 集成,主流浏览器兼容,提供演示数据和说明文档等。

Koyorest WordPress主题演示地址:

演示地址

Koyorest v1.5 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:5.4 MB]

百度网盘下载地址 zippyshare网盘下载地址