MetroShop Magento主题是一个专业商店主题,兼容1.6.0.0, 1.6.1.0, 1.6.2.0, 1.7.0.0, 1.7.0.1, 1.7.0.2, 1.8.x, 1.9.x。主题特点:AJAX 加入购物车,无限颜色,自定义背景,高级滑块,Mega 菜单,SEO 等。

主题演示地址

演示地址

主题下载地址[完整版][文件大小:7.31MB]

百度网盘免费下载