Moreno WordPress主题,一个婚庆、摄影网站。主题特点:自适应各种设备,SEO ,包含演示数据,高级选项面板,3层评论,图片相册,相册页面,联系页面,博客页面,PSD文件和本地化支持,自定义简码等

Moreno WordPress主题演示:

演示地址

Moreno v8.0 WordPress主题下载地址[文件大小:3.48 MB][完整版]:

百度网盘免费下载地址

Moreno v7.0 WordPress主题下载地址[文件大小:3.42 MB][完整版]:

百度网盘免费下载地址

Moreno v1.4 WordPress主题下载地址[文件大小:2.4 MB][完整版]:

Moreno v1.4 WordPress主题免费下载地址

Moreno v1.1 WordPress主题下载地址[文件大小:2.5 MB][完整版]:

Moreno v1.1 WordPress主题免费下载地址