Mozar Magento主题,一个 服饰 Magento 1.7.x / 1.8.x / 1.9.x。主要特点:自适应各种设备,一键安装,4个布局,SEO,团购模块,列表平铺视图,宽和窄布局,高级版面选项,各种滑块推荐,大型菜单,提供演示和说明文档。

Mozar Magento主题演示地址:

演示地址

Mozar Magento主题下载地址:[完整版][文件大小:90.14 MB]

百度网盘下载地址