Orquidea WordPress主题,是一个杂志主题。 特点:自适应设计,视网膜屏支持,无限颜色、字体、背景,4个评论系统,SEO优化,自定义服务范围,高级主题选项,主流浏览器兼容等。

Orquidea WordPress主题演示地址:

演示地址

Orquidea v1.5 WordPress主题下载地址[完整正版][文件大小:5 MB]:

Orquidea v1.5 WordPress主题免费下载地址

Orquidea v1.1 WordPress主题下载地址[完整正版][文件大小:3.9 MB]:

Orquidea v1.1 WordPress主题免费下载地址