Pinstagram wordpress主题,一款杂志主题。主题主要特点:友好的布局,自适应,SEO,高级选项面板,自定义小工具,无限颜色和背景,广告设置,支持谷歌字体等。

Pinstagram wordpress主题演示地址:

http://demo.mythemeshop.com/pinstagram/

Pinstagram v1.0 wordpress主题下载地址【大小:2.3 MB】[完整正版]:

Pinstagram v1.0 wrdpress主题免费下载 [百度网盘下载]