Qualia WordPress主题是一个灵活多用途主题,特点:响应式布局,Retina支持,无限颜色,完全自定义版面,3个布局版本,高级灵活的自定义页面各个部分,强大的Vafpress 案例展示插件,自定义简码,SEO,WooCommerce 支持,提供演示和说明文档等。

Qualia WordPress主题演示地址:

演示地址

Qualia v3.1 WordPress主题下载地址:[完整版][大小 7.2 MB]

Qualia v3.1 WordPress主题免费下载地址