SeoWave 网络营销 JOOMLA模板,兼容Joomla 3.x,MailChimp 集成,大型菜单,折叠导航,Bootstrap 3.2,高级版面选项,文章格式支持,CSS/JS ,提供快速安装包等。

SeoWave Joomla模版演示地址:

演示地址

SeoWave v1.0 Joomla模版下载地址:[完整版/大小:15.7 MB ]

百度网盘免费下载