SOFA shoppr wordpress高级商业主题模板,是一个电子商务商城wordpress主题,8个内置的小工具,完全可设置的购物功能和支付功能,适合各种服装服饰,商品销售网上商城。

主题模板缩略图:

Sofa Shoppr wordpress theme

Sofa Shoppr wordpress theme

模板的主要特点:

 • WP 3 .0 +兼容
 • 支持背景和菜单
 • 8个内置小工具
 • 多层次的下拉导航
 • 滑块
 • 切换布局
 • 订单跟踪
 • 存货管理
 • 支持的支付网关:贝宝,2CO,Authorize +邮购
 • 允许每个产品的多个价格
 • 包括本地化文件
 • 完全可设置通过主题设置
 • 使用说明书PDF下载

SOFA shoppr wordpress主题模板演示地址:

http://shopprnew.sofarider.com/

SOFA shoppr v1.1 wordpress主题模板下载地址【大小:2.77 MB】:

SOFA shoppr v1.1 wordpress主题模板免费下载 [115网盘下载]