SOHO Drupal主题,一款全屏摄影视频 主题。主题特点:兼容Drupal 7.3.x,一键安装,Bootstrap: 3.x,自定义滑块和相册,自适应, HTML5 / CSS3,6个独特相册布局,8个作品展示,喜欢按钮,SEO ,提供演示和说明文档提供等。

SOHO Drupal主题演示地址:

演示地址

SOHO Drupal主题下载地址[完整版]:

百度网盘下载地址

相关文章