UMag 新闻杂志 WordPress主题,特点:自适应和视网膜屏幕支持,高度自定义,SiteOrigin 页面搭建,自定义广告,无限侧边栏,文章格式支持,黑白风格,SEO,演示数据,提供演示和说明文档等

UMag WordPress主题演示地址:

演示地址

UMag v1.0 WordPress主题下载地址:[完整版][8.66 MB]

百度网盘下载地址