Ves AZ Magento主题是一个自适应购物商城主题,兼容magento 1.8, 1.9,特点:响应式布局,Retina支持,1170px, 980px屏幕,Venus 框架,自定义 Javascript, Css,折叠菜单,支持多种产品放大,视差背景,快速预览,及时编辑器,提供演示和说明文档等。

Ves AZ Magento主题演示地址:

演示地址

Ves AZ v1.0 Magento主题下载地址:

百度网盘免费下载地址