Viroshop WordPress主题,是一个时尚自适应购物主题。特点:WooCommerce 支持,HTML5 / CSS3,响应式设计,选项面板,6个颜色,无限侧边栏和滑块,视频支持,简码,本地化支持,自定义小工具,提供演示数据和说明文档等。

Viroshop WordPress主题演示地址:

演示地址

Viroshop v3.3 WordPress主题下载地址[文件大小:24.19 MB][完整正版]:

百度网盘下载地址

Viroshop v3.0 WordPress主题下载地址[文件大小:12.4 MB][完整正版]:

百度网盘下载地址

Viroshop v2.6 WordPress主题下载地址[文件大小:10.6 MB]【完整正版】:

Viroshop v2.6 WordPress主题免费下载地址 []

Viroshop v2.3 WordPress主题下载地址[文件大小:5.3 MB]【完整正版】:

Viroshop v2.3 WordPress主题免费下载地址 [百度网盘下载]