Viteeo wordpress主题,是一个商务、企业 wordpress主题,主题特点:自适应和视网膜支持,页眉选择,快速安装主题演示,全屏首页选项,简码管理,视网膜图标,板式选项,自定义团队、作品、评价文章类型,高级页面和作品选项,设置面板,SEO等。

Viteeo wordpress主题演示地址:

演示地址

Viteeo v1.0.3 wordpress主题下载地址[完整版][大小:6.9 MB]:

Viteeo v1.0.3 wordpress主题免费下载地址