VT_travel joomla 1.5&1.6商业模板,无限颜色可选,多个菜单,多种用途,可用于旅游、酒店、自由行等各种网站。

主题模板缩略图:

VTEM Travel joomla 1.5 template

VTEM Travel joomla 1.5 template

模板的主要特点:

  • 支持本地语言文件翻译
  • 多种配色方案
  • 多个菜单
  • 自动缩略图
  • 可选的模板结构
  • 跨浏览器支持
  • XHTML 1.0和CSS验证
  • 100%无表格设计
  • JOOMLA 15.x&1.6.x支持

VT_travel Joomla主题演示地址:

http://vtem.net/vtem_te/vt_travel/

VT_travel Joomla主题下载地址[文件大小:25.48MB]:

VT_travel Joomla主题免费下载 [Yunfile网盘下载]
VT_travel Joomla主题免费下载 [wupload网盘下载]
【官方发布的完整1.5&1.6主题文件、快速启动包、模块插件、使用说明文件】