Wiser Magento主题,兼容Magento 1.6.x, 1.7.x ,特点:自适应设计,灵活的自定义横幅广告, MEGA 菜单,谷歌字体,产品云缩放支持,首页热门产品、最新产品滑块,自定义背景、颜色、字体,一键导入等功能

Wiser Magento主题演示地址

http://www.magentothemestudio.com/themes/wiser/

Wiser v1.2 Magento主题下载地址[正版完整版][文件大小:11.2 MB]

Wiser v1.2 Magento主题免费下载 [百度网盘]