WT Antisocial wordpress商业主题,是专业博客WordPress主题,WT自定义简码 ,自定义导航,自定义页面模板,支持WP 3.2,适合任何博客、投资组合网站。

主题模板缩略图:

WT Antisocial wordpress theme

WT Antisocial wordpress theme

模板的主要特点:

 • WT自定义简码
 • 侧边栏和页脚管理
 • 内置搜索引擎优化选项
 • 自定义导航
 • 后端主题设置选项
 • 跨浏览器兼容
 • 自动调整大小缩略图
 • 本地化翻译
 • 自定义页面模板
 • 包含PSD和主题文件
 • 支持WP 3.0、3.1、3.2

WT Antisocial wordpress主题模板演示地址:

http://demo.woothemes.com/antisocial/

WT Antisocial v1.3.5 wordpress主题模板下载地址【大小:4.33 MB】:

WT Antisocial v1.3.5 wordpress主题模板免费下载 [115网盘下载]