YT Avenue WordPress主题是一个装饰装潢建筑设计主题,特点:自适应和视网膜屏支持,UIkit 集成,LESS 支持,平滑滚动,自定义颜色和谷歌字体集成,off-canvas导航,Warp 框架,提供快速安装完整包和主题包等。

YT Avenue WordPress主题演示地址:

演示地址

YT Avenue v1.0 WordPress主题下载地址:[完整版][大小:9.9 MB]

YT Avenue v1.0 WordPress主题免费下载地址