YT noble Joomla!高级商业主题模板,专为个人博客订制,支持joomla1.5和1.6,8个预置搭配,通过后台不同的设置网站可多达480种变化组合。

主题模板缩略图:

noble Joomla Templates

noble Joomla Templates

模板的主要特点:

  • 8个预置颜色可选
  • 浏览器兼容
  • 大量的色彩与模块,图标和徽章无穷组合
  • 内置 Warp5.5 模板框架
  • 不同的webfonts
  • 体积小

YT noble Joomla主题演示地址:

http://www.yootheme.com/demo/joomla/noble

YT noble Joomla主题下载地址:

YT noble Joomla主题免费下载 [文件大小:21.45MB]
【文件包括:JOOMLA! 1.5和1.6 组件、模块、演示套件、安装说明文件…】