YT royal plaza wordpress主题,royal plaza 由yootheme发布,非常干净和清爽的设计,适合各种企业或政府、房产网站,多种预设的颜色,背景,纹理和字体,可以很容易地修改和管理,采用最新CSS3技术,优化的性能和极少的文件。

YT royal plaza wordpress主题演示地址:

http://yootheme.com/demo/themes/wordpress/2010/royalplaza/

YT royal plaza v5.5.13 wordpress主题下载地址[文件大小:5.29 MB ][主题文件+演示DEMO文件]:

YT royal plaza v5.5.13 wordpress主题免费下载 [115网盘下载]