YT Vida Joomla模板,是一款购物点博客评模板。兼容 Joomla 2.5&3.2,自适应各种设备浏览,LESS 支持,集成UIkit,8个预置版本,自定义颜色和谷歌字体支持,手机off-canvas 导航,全部Warp 框架功能。

模板演示地址:

演示地址

YT Vida Joomla 模板下载地址:[完整版][大小20.1MB]

YT Vida Joomla 模板免费下载