YT VOX Joomla!高级商业主题模板,专为新闻视频网站订制,支持joomla1.5和1.6,10个颜色搭配,想弄个新闻,媒体,体育,音乐网站这个就不错。

主题模板缩略图:

模板的主要特点:

  • 10个颜色可选
  • 浏览器兼容
  • 24个模块位置
  • K2模块
  • 多种字体选择

YT VOX Joomla主题演示地址:

http://www.yootheme.com/demo/joomla/vox

YT VOX Joomla主题下载地址:

YT VOX Joomla主题免费下载 [文件大小:20.19MB]
【文件包括:JOOMLA! 1.5和1.6 组件、模块、PSD全部、安装说明文件…】