YT Vox WordPress商业主题免费下载,一个WordPress新闻主题,适用于新闻,媒体,体育,音乐,游戏等。

主题模板缩略图:

YT Vox wordpress themes

YT Vox wordpress themes

模板的主要特点:

  • 独立设置空控制面板
  • 多种颜色可选
  • 体积小
  • 多种下拉菜单
  • 多种组合方式
  • 2-1-3列搜索引擎优化排列
  • WordPress 3.0 +兼容
  • 跨浏览器兼容

YT Vox wordpress主题模板演示地址:

http://yootheme.com/demo/themes/wordpress/2010/vox/

YT Vox wordpress主题模板下载地址:

YT Vox wordpress主题模板免费下载【大小:6.09MB】

YT Vox wordpress主题模板安装支持说明:

直接安装激活即可。